Курсове по математика

 

Безплатни картинки по математика, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

 

Курс по математика за 5 клас

Курсът по математика е за тези ученици от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 4. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 5. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на всеки срок провеждаме срочен тест. В края на годината - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, професионалисти с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.10.                                                

Начало на курса:   05 септември 2021 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 492 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   855 лв.

 

Безплатни математически клипарти, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

Курс по математика за 6 клас

Курсът по математика е организиран за ученици от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 6. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на всеки срок провеждаме срочен тест.

В края на учебната година - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, професионалисти с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 11.20 до 13.30                                                

Начало на курса:   05 септември 2021 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 492 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   855 лв.

Безплатни картинки по математика, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

Курс по математика за 7 клас

Курсът е организиран за ученици от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по математика. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане. Методиката на обучение е съобразена и с формата на изпитните въпроси и задачи. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 7. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на първия срок провеждаме междинен изпит.

По време на втория учебен срок - втори междинен и пробен изпит.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, оценители на конкурсни работи, членове на съюза на математиците в България. безупречни професионалисти с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.50                                                 

Начало на курса:   05 септември 2021 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 590 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   984 лв.

 

Экзамен по математики картинки, стоковые фото Экзамен по математики |  Depositphotos

Дати за провеждане ПРОБНИ  ИЗПИТИ от Национално външно оценяване (НВО) за 2021/2022 учебна година, както следва:

VII клас

БЕЛ:                     4 юни 2022г., начало 10.00ч.

                            11 юни 2022г., начало 10.00ч.

МАТЕМАТИКА:    5 юни 2022г., начало 10.00ч.  

                            12 юни 2022г., начало 10.00ч.

Х клас

БЕЛ:                     4 юни 2022г., начало 10.00ч.

                            11 юни 2022г., начало 10.00ч.

МАТЕМАТИКА:    5 юни 2022г., начало 10.00ч.  

                            12 юни 2022г., начало 10.00ч.

Регистрация за изпит можете да  направите не по-късно от 10 работни дни преди датата на изпита, на телефона за контакт на учебния център или през електронната форма за контакт, като запишете трите имена на ученика и датите за изпитите, които сте избрали. Можете да се регистрирате за повече от един изпит.

Таксата за един изпит е 30лв. Заплаща се до три дни след регистрацията по банков път. След този период мястото НЕ се запазва.

Данни на банкова сметка:

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД    IBAN: BG78STSA93000028466634    Банка ДСК

Основание за плащане: Трите имена на ученика и броя на изпитите.

Ако някой ученик не се яви на даден пробен изпит, таксата НЕ се възстановява. 

Пробните изпити се провеждат в базата на УЦ "РАСНОРЕЧИЕ", на ул. "Враня" 32, ет.3, гр. София.

Провеждат се във формат и изисквания, максимално близки и съобразени с формата и изискванията на самия изпит по НВО.

 

ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА ПО БЕЛ

‒ Изпитът от НВО е писмен.

‒ Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 26 задачи.

‒ Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

ВИДОВЕ ЗАДАЧИ:

‒ 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;

‒ 1 задача за създаване на текст.

ВИД И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПИТА ПО МАТЕМАТИКА

- Изпитът от НВО е писмен.

- Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест с общо 23 задачи.

- Времетраенето е 150 минути, а за учениците със специални образователни потребности e до 80 минути над определеното време.

ВИДОВЕ ЗАДАЧИ:

- 18 задачи, които са със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

- 2 задачи с кратък свободен отговор (числов, символен или словесен) – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

- 3 задачи с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер.

Преди започване на съответния пробен изпит:

1. Учениците се явяват в изпитната зала и заемат определените им места не по-късно 9:30 часа;

2. Предават на квесторите за съхранение на видно място по време на целия изпит изключена мобилната си комуникационна техника;

Носят и ползват за изпита:

- син цвят химикалка;

- по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник, молив и гума;

- изслушват инструктаж за правата и задълженията си по време на приемния изпит, както и по отношение на изискванията за анонимност на изпитната работа;

- получават необходимите изпитни материали;

По време на изпитА:

1. Учениците пишат със син цвят химикалка, чертаят с черен молив;

2. не ползват коректори, калкулатори, справочници и мобилна комуникационна техника;

3. не шумят и не извършват действия, които нарушават нормалното протичане на изпита;

4. не подсказват и не преписват;

5. не поставят знаци по изпитните материали;

6. не напускат изпитната зала:

6.1. по-рано от 30 (тридесет) минути след началния час на всеки от модулите;

6.2. след изтичане на времето за работа върху модула НВО, ако ще работят по допълнителния модул;

7. при работа с изпитните материали:

7.1. получават тестовете и започват работа след обявяване на началния час от квестора;

7.2. след изтичане на времето, определено за работа по модула НВО, поставят изпитните материали в голям хартиен плик и го запечатват.

7.3. изслушват един път текста за преразказ от диска или прочетен от консултанта по БЕЛ;

7.4. получават един екземпляр от текста за преразказ и го четат самостоятелно в рамкитена 15 (петнадесет) минути, след което го връщат на квесторите;

7.5. по време на изслушването и на самостоятелното четене на текста за преразказ нямат право да си водят бележки;

След приключване на изпитА:

1. На работното си място, поставят изпитните материали в голям хартиен плик и го залепват. Подписват в протокола за дежурство преди излизане от изпитната зала;

2. Резултатите от пробните изпити се обявяват до три дни след приключването им, след което се прави разбор на представянето на учениците.

3. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.


 

 

 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.