Курсове по математика

Курс по математика за 5 клас

Курсът по математика е за тези ученици от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 4. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 5. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на годината - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 10.00 - 11.20

                                                                    11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

 Курс по математика за 6 клас

Курсът по математика е организиран за ученици от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 6. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 10.00 - 11.20   

                                                                    11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по математика за 7 клас

Курсът е организиран за ученици от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по математика. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане. Методиката на обучение е съобразена и с формата на изпитните въпроси и задачи. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 7. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - пробен изпит.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са: г-жа Ваня Петкова  и г-н Борис Стефанов - действащ учители, безупречни професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 108 учебни часа, с два пробни изпита.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Събота:   09.00 – 11.15                                  

Неделя:   09.00 – 11.15              

                11.30 – 13.45

Начало на курса:   05 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв.                                           

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

През пролетната ваканция - от 03.04.2021г. до 10.04.2021г. вкл., УЦ "Красноречие" организира интензивни курсове по

МАТЕМАТИКА за ученици от 7-ми клас

Занятията са всеки ден, по 4 учебни часа.

Обучението е в групи от 6 до 8 ученици. 

 I група:   10.00 - 12.50 

II група:   13.00 - 15.50

Учебна такса: 288 лв.

Подготовка за матура по математика и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане, а методиката на обучение е съобразена и с формата на матурата. 

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

В края на първия срок провеждаме текущ тест, а в края на втория срок – текущ тест и пробна матура.

Обучението е в малки групи - от 4 до 8 ученици, с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с решаване на тестове, както и с устни препитвания. 

Преподавателят, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ, е г-жа Ваня Петкова – действащ учител, безупречен професионалист, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на математически състезания, олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Неделя:   09.00 – 11.20

Начало на курса:   06 септември 2020 г.   

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв.                                                 

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение. 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.