Курсове по български език и литература (БЕЛ)

Курс по български език и литература за 5 клас

Курсът е организиран за учениците от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на усвоеното от 4. клас, върху което се надгражда учебното съдържание от 5. клас. Работи се по зададеният от МОН материал за 5. клас за конкретната година.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от действащи преподаватели, оценители на конкурсни работи, с опит и утвърден авторитет. Възпитаниците на школата постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията, получени под формата на системни упражнения, се затвърждават с домашни работи и контролни листове. Всеки ученик получава необходимото внимание, за да покрие изискванията за максимален резултат в училищна среда за 5. клас и изпита за външно оценяване след 7. Клас.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 

 I група:   10.00 - 11.20   

II група:   11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по български език и литература за 6 клас

Курсът е организиран за учениците от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който се надгражда учебното съдържание от 6. клас.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и утвърден авторитет в областта.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, с домашни работи, писмени и устни препитвания.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 

 I група:   10.00 - 11.20

II група:   11.30 - 12.50                                                 

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по български език и литература за 7 клас

Курсът е организиран за учениците от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по БЕЛ. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ в 7 клас. Методиката на обучение е съобразена с формата на изпитните въпроси и задачи. 

Курсът започва с преговор на наученото от 5. и 6. клас, който е базисен за материала от 7. клас и цели да балансира евентуални познавателни дефицити. Нашата най-важна задача е да научим децата ДА РАЗБИРАТ материала, да могат обосновано за защитават тези и да се справят с трудната материя на българската граматика и синтаксис.

През цялата учебна година работим върху изграждане и усъвършенстване на умението за явяване на конкурсен изпит.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет. Нашите възпитаници постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, писмени и с устни проверки на наученото, пробни матури.

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, от 13.00ч. до 15.10ч.

Начало на курса:   20 септември 2020г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебната такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 597 лв.                                    

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

През пролетната ваканция - от 03.04.2021г. до 10.04.2021г. вкл., УЦ "Красноречие" организира интензивни курсове по

БЕЛ за ученици от 7-ми клас.

Обучението е в групи от 6 до 8 ученици.

Занятията са всеки ден, по 4 учебни часа:   

 I група:   10.00 - 12.50 

II група:   13.00 - 15.50

Учебна такса за един предмет: 288 лв.

  

Подготовка за матури по БЕЛ и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ, а методиката на обучение е съобразена с формата на матуритае и актуалните изисквания на МОН за съответната година.

Работим върху усъвършенстването на уменията за съставяне на текст, обосноваване на теза и писане на есе върху морален проблем. Курсът структурира знанията по българска фонетика, морфология, граматика и синтаксис.

Подготовката по БЕЛ за матури и кандидатстване във ВУЗ в УЦ "КРАСНОРЕЧИЕ" се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет.

Обучението е в малки групи – от 6 до 8 ученици.

Предвиждат се лекции по литература и семинарна част с упражнения за затвърждаване на знанията. Наблюдава се работата на всеки ученик по време на курса, задават се системни домашни работи, тестове. Устните изпитвания са под формата на разговор в групата. 

В края на първия срок се провежда срочен изпит, а в края на втория срок – годишен изпит и пробна матура.

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Вторник:   10.00 - 12.30                     

Начало на курса:   06 октомври 2020г.   

Записване е взможно и по време на учебната година, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 597 лв.                                             

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

  

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.