Курсове и обучения

Курсове по физика

 

osvitaua.com | Форми організації навчального процесу з фізики

 

Курс по физика за 7 клас

Учебната програма на курса по физика включва учебното съдържание по физика за 7 клас и надграждането му, с цел подготовка на учениците за явяване на състезания, общински и областен кръг на олимпиадата по физика - 7 клас.

Оценката по физика в 7 клас е балообразуваща при кандидатстване в СМГ, НПМГ, НФСГ, НТБГ, някои специалности в СПГЕ „Джон Атанасов“ и други.

Подготовката по физика в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от г-жа Ваня Петкова – действащ учител с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет. Нейните ученици печелят призови места в състезания и олимпиади по физика и постигат много висока успеваемост при кандидатстване след 7 клас. 

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Провежда се през цялата учебна година - в събота, от  12.00ч. до 13.20ч.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 120 лв. на месец 

Как да отгледаме млади учени вкъщи

Индивидуално обучение

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Индивидуалните уроци могат да се провеждат по всеки предмет, за който предлагаме курсове: Математика, Физика, БЕЛ, Немски език. За учениците до 4-ти клас предлагаме и индивидуална подготовка по всички предмети. Индивидуалното обучение е за ученици, които се нуждаят от попълване на конкретни пропуски по определен учебен предмет или основно за подготовка за училищният материал и домашните работи за училище. При индивидуалните уроци се съобразяваме с Вашите приоритети и изисквания за нивото на подготовка на Вашето дете. При предварителна уговорка се уточняват дните за провеждане на часовете. Индивидуалните уроци са по избор - с 1, 2 или 3-ма ученици. 

Записването може да стане по всяко време на учебната година.

УЧЕБНА ТАКСА

за 1 дете = 25лв. на учебен час

За 2 деца = 36 лв. на учебен час (18 лв. на дете)

За 3 деца = 45 лв. на учебен час (15 лв. на дете)

Заплащането е на месец, според броя на уговорените часове и съобразена с удобно време, при минимум 2 учебни часа на занятие.

Заплащането на учебната такса е по банков път.

ОТСТЪПКИ

При предплащане на минимум 8 учебни часа по един предмет за месец - цената на учебен час е 20 лв.

При предплащане на минимум 16 учебни часа по един предмет за 2 месеца - цената на учебен час е 18 лв.

Курсове по математика

 

Безплатни картинки по математика, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

 

Математика за 5 клас

Курсът по математика е за тези ученици от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 4. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 5. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на всеки срок провеждаме срочен тест. В края на годината - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, професионалисти с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.10.                                                

Начало на курса:   04 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 492 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   855 лв.

 

Безплатни математически клипарти, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

Математика за 6 клас

Курсът по математика е организиран за ученици от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 6. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на всеки срок провеждаме срочен тест.

В края на учебната година - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, професионалисти с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 11.20 до 13.30                                                

Начало на курса:   04 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 492 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   855 лв.

Безплатни картинки по математика, Изтеглете безплатни картинки, безплатни  картинки - Други

Математика за 7 клас

Курсът е организиран за ученици от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по математика. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане. Методиката на обучение е съобразена и с формата на изпитните въпроси и задачи. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 7. клас.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания.

В края на първия срок провеждаме междинен изпит.

По време на втория учебен срок - втори междинен и пробен изпит.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са действащи учители, оценители на конкурсни работи, членове на съюза на математиците в България. безупречни професионалисти с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.50                                                 

Начало на курса:   03 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: Заплащане на две вноски по 590 лв.

                           Заплащане на целия курс  -   984 лв.

 

Экзамен по математики картинки, стоковые фото Экзамен по математики |  Depositphotos

Дати за провеждане ПРОБНИ  ИЗПИТИ от Национално външно оценяване (НВО) за 2022/2023 учебна година, както следва:

VII клас

БЕЛ:                     3юни 2023г., начало 10.00ч.

                            10 юни 2023г., начало 10.00ч.

МАТЕМАТИКА:    3 юни 2023г., начало 10.00ч.  

                            10 юни 2023г., начало 10.00ч.

Регистрация за изпит можете да  направите не по-късно от 10 работни дни преди датата на изпита, на телефона за контакт на учебния център или през електронната форма за контакт, като запишете трите имена на ученика и датите за изпитите, които сте избрали. Можете да се регистрирате за повече от един изпит.

Таксата за един изпит е 30лв. Заплаща се до три дни след регистрацията по банков път. След този период мястото НЕ се запазва.

Данни на банкова сметка:

КРАСНОРЕЧИЕ ЕООД    IBAN: BG78STSA93000028466634    Банка ДСК

Основание за плащане: Трите имена на ученика и броя на изпитите.

Ако някой ученик не се яви на даден пробен изпит, таксата НЕ се възстановява. 

Пробните изпити се провеждат в базата на УЦ "КРАСНОРЕЧИЕ", на ул. "Враня" 32, ет.3, гр. София.

Провеждат се във формат и изисквания, максимално близки и съобразени с формата и изискванията  изпита НВО за 2022/2023 учебна година

 


 

 

 

Курсове по български език и литература (БЕЛ)

 

Уроци по български език и литература, правопис и правоговор в Австрия, ВиенаБългарски език и литература за 5 клас

Курсът е организиран за учениците от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на усвоеното от 4. клас, върху което се надгражда учебното съдържание от 5. клас. Работи се по зададеният от МОН материал за 5. клас за конкретната година.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от действащи учители, оценители на конкурсни работи, с огат пит и утвърден авторитет. Възпитаниците на школата постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията, получени под формата на системни упражнения, се затвърждават с домашни работи и контролни листове. Всеки ученик получава необходимото внимание, за да покрие изискванията за максимален резултат в училищна среда за 5. клас и изпита за външно оценяване след 7. Клас.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.10                                                 

Начало на курса:   04 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: на две вноски по 492 лв.

                           изцяло на целия курс  -   855 лв.

Уроци по Български език и Литература | София - Marmalad-bg.com

Български език и литература за 6 клас

Курсът е организиран за учениците от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който се надгражда учебното съдържание от 6. клас.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и утвърден авторитет в областта.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, с домашни работи, писмени и устни препитвания.

Продължителността на курса е 90 учебни часа.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 11.20 до 13.30ч.                                                

Начало на курса:   04 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса: на две вноски по 492 лв.

                           изцялона целия курс  -   855 лв.

Български език и литература - Образователен Комплекс ЕфектБългарски език и литература за 7 клас

Курсът е организиран за учениците от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по БЕЛ. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ в 7 клас. Методиката на обучение е съобразена с формата на изпитните въпроси и задачи. 

Курсът започва с преговор на наученото от 5. и 6. клас, който е базисен за материала от 7. клас и цели да балансира евентуални познавателни дефицити. Нашата най-важна задача е да научим децата ДА РАЗБИРАТ материала, да могат обосновано за защитават тези и да се справят с трудната материя на българската граматика и синтаксис.

През цялата учебна година работим върху изграждане и усъвършенстване на умението за явяване на конкурсен изпит.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет. Нашите възпитаници постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, писмени и с устни проверки на наученото, както и с междинни и пробен изпит, съгласно с формата на изпита от НВО и изискванията при провеждането му.

Обучението е в група от 6 до 8 ученици.

Провежда се в НЕДЕЛЯ от 09.00 до 11.50ч.                                                 

Начало на курса:   04 септември 2022 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Цена на курса:на две вноски по 590 лв. 

                           изцяло на целия курс  -   984 лв.

Изучаване, Изпити, Подготовка, Знания, ТийнейджърПодготовка за матура по БЕЛ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ, а методиката на обучение е съобразена с формата на матуритае и актуалните изисквания на МОН за съответната година.

Работим върху усъвършенстването на уменията за съставяне на текст, обосноваване на теза и писане на есе върху морален проблем. Курсът структурира знанията по българска фонетика, морфология, граматика и синтаксис.

Подготовката по БЕЛ за матури и кандидатстване във ВУЗ в УЦ "КРАСНОРЕЧИЕ" се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет.

Обучението е в малки групи – от 6 до 8 ученици.

Предвиждат се лекции по литература и семинарна част с упражнения за затвърждаване на знанията. Наблюдава се работата на всеки ученик по време на курса, задават се системни домашни работи, тестове. Устните изпитвания са под формата на разговор в групата. 

В края на първия срок се провежда срочен изпит, а в края на втория срок – годишен изпит и пробна матура.

Провежда се в СЪБОТА от 10.00 до 12.30ч.                     

Начало на курса: 08 октомври 2022г.   

Записване е взможно и по време на учебната година, при наличие на свободни места.

Цена на курса: две вноскипо 584 лв.

                           изцяло на целия курс  -   972 лв.

  

Курсове по немски език

Курсове по немски език

Образователен център КРАСНОРЕЧИЕ предлага целогодишно поддържащи курсове по немски език за ученици от 1. – 4. клас.

Обучението цели подпомагане усвояването на учебното съдържание, преподавано в училище и надграждане на знанията и уменията за общуване на немски език. 

Обучението се провежда от Ани Маджарска и Даниела Тодорова - преподаватели с опит в преподаването на деца и ученици.

Учебната програма на Центъра е съобразена с най-новите тенденции в образованието, застъпени в използваните учебни помагала. 

Обучението е в група от 6 ученици.

Провежда се през цялата учебна година, в зависимост от учебната смяна, в рамките на 4 посещения месечно, по 2 учебни часа.

Учебна такса: 96 лв. на месец. Заплаща в началото на месеца – от 1-во до 5-то число на текущия месец.

Учебните помагала се закупуват отделно.

Записването е през цялата учебна година, при наличие на свободни места.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.