Курсове и обучения

Курсове по физика

Курс по физика за 7 клас

Учебната програма включва учебното съдържание по физика за 7 клас и надграждането му, с цел подготовка на учениците за явяване на състезания, общински и областен кръг на олимпиадата по физика - 7 клас.

Оценката по физика в 7 клас е балообразуваща при кандидатстване в СМГ, НПМГ, НФСГ, НТБГ, някои специалности в СПГЕ „Джон Атанасов“ и други.

Подготовката по физика в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от двама действащи учители, с преподавателски опит и с утвърден авторитет. Техните ученици печелят призови места в състезания и олимпиади по физика и постигат много висока успеваемост при кандидатстване след 7 клас. 

Сформираме малки групи - 8 ученици.

Продължителността на курса е 30 посещения, по 90 минути всяко.

Провежда се по график на групите през цялата учебна година:

В делнични дни – по уговорка с преподавателя и в зависимост от училищната смяна.

Петък:   16.00 – 17.30

Начало на курса: 02 октомври 2020 г.

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 765 лв. – при еднократно плащане.

При разсрочено плащане - 2 вноски от по 421 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик  

Курсове по математика

 

Курс по математика за 5 клас

Курсът по математика е за тези ученици от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 4. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 5. клас.

Индивидуалната работа с всеки ученик е наш приоритет. Затова и групите са малки – 6 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на годината - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 96 учебни часа – 32 посещения , по 3 учебни часа всяко, от по 40 минути.

Провежда се по график през цялата учебна година:                                              

неделя:   09.00 - 11.10              

Начало на курса:   04 октомври 2020 г.

Записване можете да направите като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 816 лв. – при еднократно плащане.

При разсрочено плащане - 2 вноски от по 449 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

  

 Курс по математика за 6 клас

Курсът по математика е организиран за ученици от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 6. клас.

Индивидуалната работа с всеки ученик е наш приоритет. Затова и групите са малки – 6 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 96 учебни часа – 32 посещения, по 3 учебни часа всяко, от по 40 минути.

Провежда се по график през цялата учебна година:                                            

Неделя:   11.30 - 13.40 

Начало на курса:   04 октомври 2020 г.

Записване можете да направите като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 816 лв. – при еднократно плащане.

При разсрочено плащане - 2 вноски от по 449 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – от 01.02.2021 г. до 05.02.2021 г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

Провежда се в понеделник:   17.00 - 18.30

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

  

Курс по математика за 7 клас

Курсът е организиран за ученици от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по математика. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане. Методиката на обучение е съобразена и с формата на изпитните въпроси и задачи. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 7. клас.

Индивидуалната работа с всеки ученик е наш приоритет. Затова и групите са малки – 6 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - пробен изпит.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са: г-жа Ваня Петкова  и г-н Борис Стефанов - действащ учители, безупречни професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 114 учебни часа – 38 посещения, по 3 учебни часа всяко. Часовете се провеждат в блок от по 2 учебни часа, с почивка от 10 мин.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Събота:   09.00 – 11.15                                  

Неделя:   09.00 – 11.15              11.30 – 13.45

Начало на курса:   05 септември 2020 г.

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 960 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв.   

                                                 3 вноски от по 369 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

III-та вноска - до 10.04.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

  

Подготовка за матура по математика и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане, а методиката на обучение е съобразена и с формата на матурата. 

Продължителността на курса е 96 учебни часа – 32 посещения, по 3 учебни часа всяко - 120 мин., с почивка от 20 мин.

В края на първия срок провеждаме текущ тест, а в края на втория срок – текущ тест и пробна матура.

Индивидуалната работа с всеки ученик е наш приоритет. Затова групите са малки – 6 ученици, с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с решаване на тестове, както и с устни препитвания. 

Преподавателят, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ, е г-жа Ваня Петкова – действащ учител, безупречен професионалист, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на математически състезания, олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Неделя:   09.00 – 11.20

Начало на курса:   04 октомври 2020 г.   

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 864 лв. при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 475 лв. 

                                                 3 вноски от по 332 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

III-та вноска - до 10.04.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик  

 

ЗАПИСВАНИЯТА СА ОТВОРЕНИ!

Програмиране за ученици

Програмиране за ученици

Програмирането за ученици е с фокус върху предаването на знания и умения в областта на софтуерните технологии, като предлага обучения както на по-широко разпространени, така и на по-специализирани програми и езици.

Преподавател по програмиране в КРАСНОРЕЧИЕ е г-н Борис Стефанов - действащ учител, отличен професионалист, с преподавателски опит и с авторитет, с призови места и награди от участия в национални състезания и конкурси.

Завършил е Физика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Учител е по Физика и астрономия и по Математика в 21 СУ „Христо Ботев”. Започва да работи като учител на 21-годишна възраст, защото винаги е имал усещането, че негово призвание е да работи с деца, на които да може да предаде знанията и начина на мислене, които точните науки дават на човек.

Обучението по програмиране за деца и ученици се провежда в рамките на 4 посещения на месец, по 3 учебни часа на посещение.

Провежда се по график през цялата учебна година, в две възрастови групи: 

II група:   5. - 7. клас         

               Събота:   10.00 - 12.00           

I група:   Подготвителен. - 4. клас    

               Събота:   13.00 – 14.30       

Начало на курсовете: 19 септември 2020 г.  

Индивидуалната работа с всеки ученик е наш приоритет.

Затова и групите са малки – от 6 до 8 ученици.

 Учебна такса: 120 лв. на месец – внася се в началото на месеца – от 1-во до 5-то число.

За повече информация, относно обученията по програмиране, които предлагаме, можете да разгледате и уебсайта на IT Академията:      

www.it-academy.bg 

Курсове по български език и литература (БЕЛ)

 

Курс по български език и литература за 5 клас

Курсът е организиран за учениците от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на усвоеното от 4. клас, върху което се надгражда учебното съдържание от 5. клас. Работи се по зададеният от МОН материал за 5. клас за конкретната година.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от действащи преподаватели, оценители на конкурсни работи, с опит и утвърден авторитет. Възпитаниците на школата постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Обучението се провежда в малки групи –  до 8 ученици.

Знанията, получени под формата на системни упражнения, се затвърждават с домашни работи и контролни листове. Всеки ученик получава необходимото внимание, за да покрие изискванията за максимален резултат в училищна среда за 5. клас и изпита за външно оценяване след 7. Клас.

Продължителността на курса е 68 учебни часа – 34 посещения, по 2 учебни часа всяко, от по 40 минути.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Вторник:   10.00 - 11.20                Неделя:   11.30 – 12.50                                                                        

Начало на курса:   06 октомври 2020г.

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт

Учебна такса: 578 лв. – при еднократно плащане.

При разсрочено плащане - 2 вноски от по 332 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – от 01.02.2021г. до 05.02.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            1 астрономически час  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    1 астрономически час – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    1 астрономически час – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

 

Курс по български език и литература за 6 клас

Курсът е организиран за учениците от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който се надгражда учебното съдържание от 6. клас.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и утвърден авторитет в областта.

Обучението се провежда в малки групи – до 8 ученици.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, с домашни работи, писмени и устни препитвания.

Продължителността на курса е 68 учебни часа – 34 посещения, по 2 учебни часа всяко, от по 40 минути.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Вторник:   10.00 - 11.20                            

Начало на курса:   06 октомври 2020г.

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 578 лв. – при еднократно плащане.

При разсрочено плащане - 2 вноски от по 332 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – от 01.02.2021г. до 05.02.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

  

Курс по български език и литература за 7 клас

Курсът е организиран за учениците от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по БЕЛ. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ в 7 клас. Методиката на обучение е съобразена с формата на изпитните въпроси и задачи. 

Курсът започва с преговор на наученото от 5. и 6. клас, който е базисен за материала от 7. клас и цели да балансира евентуални познавателни дефицити. Нашата най-важна задача е да научим децата ДА РАЗБИРАТ материала, да могат обосновано за защитават тези и да се справят с трудната материя на българската граматика и синтаксис.

През цялата учебна година работим върху изграждане и усъвършенстване на умението за явяване на конкурсен изпит.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет. Нашите възпитаници постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Обучението се провежда в малки групи – до 8 ученици.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, писмени и с устни проверки на наученото, пробни матури.

Продължителността на курса е 114 учебни часа – 38 посещения, по 3 учебни часа всяко.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Неделя:   13.00 – 15.10

Начало на курса:   20 септември 2020г.

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебната такса е 960 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв. 

                                                 3 вноски от по 369 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

III-та вноска - до 10.04.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.
 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик
  

Подготовка за матури по БЕЛ и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ, а методиката на обучение е съобразена с формата на матуритае и актуалните изисквания на МОН за съответната година.

Работим върху усъвършенстването на уменията за съставяне на текст, обосноваване на теза и писане на есе върху морален проблем. Курсът структурира знанията по българска фонетика, морфология, граматика и синтаксис.

Подготовката по БЕЛ за матури и кандидатстване във ВУЗ в УЦ "КРАСНОРЕЧИЕ" се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет.

Обучението е в малки групи – до 8 ученици.

Предвиждат се лекции по литература и семинарна част с упражнения за затвърждаване на знанията. Наблюдава се работата на всеки ученик по време на курса, задават се системни домашни работи, тестове. Устните изпитвания са под формата на разговор в групата. 

В края на първия срок се провежда срочен изпит, а в края на втория срок – годишен изпит и пробна матура.

Продължителността на курса е 96 учебни часа – 32 посещения, по 3 учебни часа всяко - 120 мин., с почивка от 30 мин.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Вторник:   10.00 - 12.30                     

Начало на курса:   06 октомври 2020г.   

Записване можете да направите, като позвъните на телефон 0893 815 423 или чрез имейл, като използвате формата за контакт.

Учебна такса: 864 лв. при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 475 лв. 

                                                  3 вноски от по 332 лв.

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

III-та вноска - до 10.04.2021г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

 • за 1 ученик:            60 минути  - 25 лв.                     90 минути - 36 лв.             
 • за 2-ма ученици:    60 минути – 20 лв.                     90 минути - по 31 лв. на ученик
 • за 3-ма ученици:    60 минути – 15 лв.                     90 минути - по 26 лв. на ученик

  

ЗАПИСВАНИЯТА СА ОТВОРЕНИ!

Курсове по английски език

Курсове по английски език за ученици и възрастни

Учебен център КРАСНОРЕЧИЕ предлага целогодишно чуждоезиково по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и възрастни.

Стремим се да осигурим обучение по Английски език, адекватно на потребностите на времето, в което живеем. Учебната програма на Центъра е съобразена с най-новите тенденции в образованието, застъпени в използваните учебни помагала. Преподавателите са филолози магистри, с богат опит, с доказан професионализъм, с новаторско мислене, с индивидуално отношение, търпеливи, добронамерени и сърдечни в общуването.

Организираме курсове в два формата:

 • за ученици 
 • за възрастни - разговорен английски

Обучението за възрастни се провежда по авторска методика. В нея образователните системи на най-известните английски издателства, са съчетани с най-модерните световни обучителни техники и иновативни практики.

Курсовете се водят от преподавател-филолог, със специализация и сериозен опит в България и в чужбина.

* Курсът за тази възрастова група ще започне при сформиране на група от 6 до 8 курсисти.

Обучението за ученици започва от 25.09.2020г. с най-малките ни курсисти - в Предучилищен и Първи клас.

Избрали сме за тях системата "Power Up"  на Cambridge, която предлага не просто обучение по английски език, а едно вълнуващо пътуване, посредством чудесен, много интересен и раздвижен метод, който неусетно развива умения и формира ценности - много полезни и в живота. 

Групите са от 6 до 8 ученици.

Обучението е системно и цели подготовка за сертификатните нива.

Провежда се по график - 2 посещения седмично, от по 60 минути всяко.

Понеделник:   18.30 - 19.30

Петък:              18.00 - 19.00

Учебна такса: 90 лв. на месец

Организираме и индивидуална форма на обучение.

 • за 1 ученик: 1 астрономически час - 25 лв.          
 • за 2-ма ученици: 1 астрономически час – 20 лв.
 • за 3-ма ученици: 1 астрономически час – 16 лв.

Български език за чужденци

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ (в процес на обновяване)

Музикална школа

МУЗИКАЛНА ШКОЛА

Oт заниманията със спорт и музика има много доказани ползи – развитие на концентрация, фина моторика, самоувереност, самодисциплина, духовност, упорит труд, стремеж към успех, умение за степенуване на приоритети, умение за организация на деня. Спомагат за хармоничното развитие на децата и личността като цяло и обогатяват живота.

И така - Добре дошли в музикалната школа на КРАСНОРЕЧИЕ!

Провеждаме уроци по Пиано, Народно пеене, Солфеж и елементарна теория на музиката. Часовете са индивидуални. Провеждат се два пъти седмично, по един астрономически час.

Учебна такса: 160 лв. на месец - внася се в началото на месеца – от 1-во до 5-то число.

Красноречие

Красноречие (в процес на обновяване)

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.