Курсове и обучения

Курсове по физика

Курс по физика за 7 клас

Учебната програма включва учебното съдържание по физика за 7 клас и надграждането му, с цел подготовка на учениците за явяване на състезания, общински и областен кръг на олимпиадата по физика - 7 клас.

Оценката по физика в 7 клас е балообразуваща при кандидатстване в СМГ, НПМГ, НФСГ, НТБГ, някои специалности в СПГЕ „Джон Атанасов“ и други.

Подготовката по физика в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от двама действащи учители, с преподавателски опит и с утвърден авторитет. Техните ученици печелят призови места в състезания и олимпиади по физика и постигат много висока успеваемост при кандидатстване след 7 клас. 

Оучението е в група от 5 ученици.

Провежда се през цялата учебна година.

Петък:   16.00 – 17.20

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 120 лв. на месец 

При предплащане за цялата учебна година - 15% отстъпка

 

 

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021 г.

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 посещения месечно.

Курсове по математика

Курс по математика за 5 клас

Курсът по математика е за тези ученици от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 4. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 5. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на годината - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 10.00 - 11.20

                                                                    11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

 Курс по математика за 6 клас

Курсът по математика е организиран за ученици от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 6. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - изходящо ниво.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са г-жа Ваня Петкова и г-н Борис Стефанов - действащи учители, отлични професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 10.00 - 11.20   

                                                                    11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по математика за 7 клас

Курсът е организиран за ученици от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по математика. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане. Методиката на обучение е съобразена и с формата на изпитните въпроси и задачи. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. и 6. клас, върху който надграждаме учебното съдържание от 7. клас.

Обучението е в малки групи - от 6 до 8 ученици.

Затвърждаваме знанията с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с писмени и с устни препитвания. В края на всеки срок - срочен тест. В края на учебната година - пробен изпит.

Преподавателите, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ са: г-жа Ваня Петкова  и г-н Борис Стефанов - действащ учители, безупречни професионалисти, с преподавателски опит, с утвърден авторитет, с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Продължителността на курса е 108 учебни часа, с два пробни изпита.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Събота:   09.00 – 11.15                                  

Неделя:   09.00 – 11.15              

                11.30 – 13.45

Начало на курса:   05 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв.                                           

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

През пролетната ваканция - от 03.04.2021г. до 10.04.2021г. вкл., УЦ "Красноречие" организира интензивни курсове по

МАТЕМАТИКА за ученици от 7-ми клас

Занятията са всеки ден, по 4 учебни часа.

Обучението е в групи от 6 до 8 ученици. 

 I група:   10.00 - 12.50 

II група:   13.00 - 15.50

Учебна такса: 288 лв.

Подготовка за матура по математика и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание, с елементи на надграждане, а методиката на обучение е съобразена и с формата на матурата. 

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

В края на първия срок провеждаме текущ тест, а в края на втория срок – текущ тест и пробна матура.

Обучението е в малки групи - от 4 до 8 ученици, с наблюдение и контрол върху работата на всеки ученик по време на час, със системни домашни работи, с решаване на тестове, както и с устни препитвания. 

Преподавателят, които провеждат обучението по математика в КРАСНОРЕЧИЕ, е г-жа Ваня Петкова – действащ учител, безупречен професионалист, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет и с отлични резултати на своите ученици, които постигат много висока успеваемост при явяване на математически състезания, олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Неделя:   09.00 – 11.20

Начало на курса:   06 септември 2020 г.   

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 528 лв.                                                 

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение. 

Курсове по български език и литература (БЕЛ)

Курс по български език и литература за 5 клас

Курсът е организиран за учениците от 5. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на усвоеното от 4. клас, върху което се надгражда учебното съдържание от 5. клас. Работи се по зададеният от МОН материал за 5. клас за конкретната година.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от действащи преподаватели, оценители на конкурсни работи, с опит и утвърден авторитет. Възпитаниците на школата постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията, получени под формата на системни упражнения, се затвърждават с домашни работи и контролни листове. Всеки ученик получава необходимото внимание, за да покрие изискванията за максимален резултат в училищна среда за 5. клас и изпита за външно оценяване след 7. Клас.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 

 I група:   10.00 - 11.20   

II група:   11.30 - 12.50                                                  

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по български език и литература за 6 клас

Курсът е организиран за учениците от 6. клас, които желаят да получат задълбочена, системна и резултатна подготовка по БЕЛ и за изпита след 7. клас. Подготовката продължава през цялата година и започва с преговор на материала от 5. клас, върху който се надгражда учебното съдържание от 6. клас.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и утвърден авторитет в областта.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, с домашни работи, писмени и устни препитвания.

Продължителността на курса е 72 учебни часа годишно.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, по 2 учебни часа: 

 I група:   10.00 - 11.20

II група:   11.30 - 12.50                                                 

Начало на курса:   06 септември 2020 г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група за цялата учебна година: 576 лв. – при еднократно плащане, при записване.

При разсрочено плащане - по 107лв. на месец (таксата се внася от 1-во до 5-то число, за съответния месец).

Организираме и индивидуална форма на обучение.

Курс по български език и литература за 7 клас

Курсът е организиран за учениците от 7. клас, на които в края на годината предстои НВО по БЕЛ. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ в 7 клас. Методиката на обучение е съобразена с формата на изпитните въпроси и задачи. 

Курсът започва с преговор на наученото от 5. и 6. клас, който е базисен за материала от 7. клас и цели да балансира евентуални познавателни дефицити. Нашата най-важна задача е да научим децата ДА РАЗБИРАТ материала, да могат обосновано за защитават тези и да се справят с трудната материя на българската граматика и синтаксис.

През цялата учебна година работим върху изграждане и усъвършенстване на умението за явяване на конкурсен изпит.

Подготовката по БЕЛ в КРАСНОРЕЧИЕ се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит, с утвърден авторитет. Нашите възпитаници постигат много добри и отлични резултати на олимпиади, матури и конкурсни изпити.

Знанията затвърждаваме с индивидуално внимание към всеки ученик, писмени и с устни проверки на наученото, пробни матури.

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

Обучението е в групи – от 6 до 8 ученици.

Провежда се в неделя, от 13.00ч. до 15.10ч.

Начало на курса:   20 септември 2020г.

Записването е целогодишно, при наличие на свободни места.

Учебната такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 597 лв.                                    

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

През пролетната ваканция - от 03.04.2021г. до 10.04.2021г. вкл., УЦ "Красноречие" организира интензивни курсове по

БЕЛ за ученици от 7-ми клас.

Обучението е в групи от 6 до 8 ученици.

Занятията са всеки ден, по 4 учебни часа:   

 I група:   10.00 - 12.50 

II група:   13.00 - 15.50

Учебна такса за един предмет: 288 лв.

  

Подготовка за матури по БЕЛ и кандидатстване във ВУЗ

Курсът е организиран за бъдещи зрелостници и кандидат-студенти. Учебната програма е изградена в синхрон с учебното съдържание по БЕЛ, а методиката на обучение е съобразена с формата на матуритае и актуалните изисквания на МОН за съответната година.

Работим върху усъвършенстването на уменията за съставяне на текст, обосноваване на теза и писане на есе върху морален проблем. Курсът структурира знанията по българска фонетика, морфология, граматика и синтаксис.

Подготовката по БЕЛ за матури и кандидатстване във ВУЗ в УЦ "КРАСНОРЕЧИЕ" се провежда от университетски преподавател и действащи учители, оценители на конкурсни работи, с богат преподавателски опит и с утвърден авторитет.

Обучението е в малки групи – от 6 до 8 ученици.

Предвиждат се лекции по литература и семинарна част с упражнения за затвърждаване на знанията. Наблюдава се работата на всеки ученик по време на курса, задават се системни домашни работи, тестове. Устните изпитвания са под формата на разговор в групата. 

В края на първия срок се провежда срочен изпит, а в края на втория срок – годишен изпит и пробна матура.

Продължителността на курса е 108 учебни часа.

Провежда се по график през цялата учебна година:

Вторник:   10.00 - 12.30                     

Начало на курса:   06 октомври 2020г.   

Записване е взможно и по време на учебната година, при наличие на свободни места.

Учебна такса за обучение в група: 918 лв. - при еднократно плащане.

При разсрочено плащане:   2 вноски от по 597 лв.                                             

I-ва вноска – при записване.

II-ра вноска – до 10.01.2021г. 

Организираме и индивидуална форма на обучение.

  

Курсове по английски език

Курсове по английски език за ученици и възрастни

Учебен център КРАСНОРЕЧИЕ предлага целогодишно чуждоезиково по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и възрастни.

Стремим се да осигурим обучение по Английски език, адекватно на потребностите на времето, в което живеем. Учебната програма на Центъра е съобразена с най-новите тенденции в образованието, застъпени в използваните учебни помагала. Преподавателите са филолози магистри, с богат опит, с доказан професионализъм, с новаторско мислене, с индивидуално отношение, търпеливи, добронамерени и сърдечни в общуването.

Организираме курсове в два формата:

  • за ученици 
  • за възрастни - разговорен английски

Обучението за възрастни се провежда по авторска методика. В нея образователните системи на най-известните английски издателства, са съчетани с най-модерните световни обучителни техники и иновативни практики.

Курсовете се водят от преподавател-филолог, със специализация и сериозен опит в България и в чужбина.

* Курсът за тази възрастова група се организира при сформиране на група от 6 до 8 курсисти.

Обучението за ученици започва от 25.09.2020г. с най-малките ни курсисти - в Предучилищен и Първи клас.

Записването е възможно през цялата учебна година, при наличие на свободни места в съответната група и ниво.

Избрали сме за тях системата "Power Up"  на Cambridge, която предлага не просто обучение по английски език, а едно вълнуващо пътуване, посредством чудесен, много интересен и раздвижен метод, който неусетно развива умения и формира ценности - много полезни и в живота. 

Обучението е в малки групи - от 4 до 8 ученици, с цел подготовка за сертификатните нива.

Провежда се по график - 2 посещения седмично, от по 60 минути всяко.

Понеделник:   18.30 - 19.30

Петък:              18.00 - 19.00

Учебна такса за обучение в група: 120 лв. на месец

Организираме и индивидуална форма на обучение, с 4 или 8 посещения месечно.

Курсове по немски език

Курсове по немски език за ученици

Образователен център КРАСНОРЕЧИЕ предлага целогодишно чуждоезиково обучение на ученици по немски език в две възрастови групи:

1. – 4. клас и 5. – 7. клас.

Обучението цели подпомагане усвояването на учебното съдържание, преподавано в училище и надграждане на знанията и уменията за общуване на немски език. 

Обучението за ученици 2. – 4, клас се провежда се от г-жа Ани Маджарска, а за ученици 5. – 7. клас – от г-жа Даниела Тодорова - преподаватели с опит в преподаването на деца и ученици.

Учебната програма на Центъра е съобразена с най-новите тенденции в образованието, застъпени в използваните учебни помагала. 

Обучението е в група - от 5 до 8 ученици.

Провежда се по график през цялата учебна година, в рамките на 4 посещения месечно, по 3 учебни часа всяко.

Делнични дни:   10.00 - 12.10            Събота и неделя:   10.00 – 12.10          

                             16.50 – 19.00

Учебна такса: 120лв. на месец.

Учебната такса се плаща в началото на месеца – от 1-во до 5-то число на текущия месец.

Учебните помагала се закупуват отделно.

Записването е през цялата учебна година, при наличие на свободни места в съответната група и ниво.

Предлагаме и индивидуална форма на обучение.

 

Български език за чужденци

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ.

Курсовете се организират целогодишно, при сформиране на група от минимум 4 курсисти, или индивидуално.

Красноречие

Красноречие.

Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.